En gran group dimoun ki pe rod en plas travay ti desann kot Sant Konferans Enternasyonal pandan lazournenyer pour vin gete si ti napa en pozisyon ki ti dan zot kalib e ki enteres zot parmi sa 700 plas travay ki ti pe ganny ofer.

Sa ti atraver en gran lafwar travay ki departman lanplwa dan Minister Lanplwa e Zafer Sosyal ti’n organize.

Sa lafwar travay i vin 2-an apre enn dernyen ki sa departman ti organize depi bann restriksyon Covid-19 ti vin anfors.

Yer ti annan antou 17 letablisman, lakonpannyen e lorganizasyon ki ti prezan kot sa lafwa pour donn dimoun ki ti pe rod en travay plis detay lo tou sa bann pozisyon ki annan dan zot lorganizasyon.

Apart sa bann letabisman prezan ti osi annan bann kyosk departman lanplwa ki ti pe anrezistre bann ki ti pe rod en louvraz lo zot lalis lanplwa e osi fer CV bann ki ti pe al anrezistre pour en lanplwa parmi sa 17 letablisman ki ti enkli bann lo nivo touristik, defans, ek servis parmi lezot. Sa departman ti pe osi anrezistre bann ki ti anvi sanz karyer dan bann progranm ‘re-skilling e ‘up-skilling’.

Sa ki ti remarkab kot sa lafwar travay yer ti sa kantite zenn ki ti’n desann pour vin swa rod en lanplwa oubyen anrezistre pour ganny en lanplwa dan bann lezot letablisman ki ti lo lalis departman lanplwa, me ki pa ti prezan dan sa lafwar.

Aparaman ti annan en gran group dimoun ki ti’n fer laliny deor kot sasant menm avan ki sa lafwar ti konmanse 9er bomaten.

Minis pour Lanplwa e Zafer Sosyal, Madanm Patricia Francourt, akonpannyen par bann o zofisye dan son minister ti osi la pour donn zot sipor. Apre en vizit dan bann kyosk kot i ti enterakte avek bann dimoun, Minis Francourt ti dir ki i ti vreman enpresyonnen pour tande ki ti annan sa gran group dimoun ki ti’n vini byen avan louvertir sa lafwar ki montre ki lapel departman lanplwa pour fer dimoun konpran ki i annan travay e pour pran sa bann plas travay, pe byen marse.

«Mon kontan vwar lakantite zenn. En ler nou dir bann zenn pa oule travay me ozordi in montre nou pour dir sa i diferan prezan akoz zot in vini,»Minis ti dir.

Anfezan referans a serten statistik, Minis Francourt ti dir ki ler ou konpar sa 700 plas travay ki sa lafwar ti pe ofer kont sa 800 dimoun ki’n anrezistre kot biro lanplwa pour rod en travay, i montre ki i annan travay dan pei. I ti azoute ki depi Zanvye ziska Avril sa lannen, departman lanplwa in anrezistre plis ki 2500 plas travay. I ti dir ki sa latmosfer leksitasyon ki in vwar kot sa lafwar i al anver tou bann ki’n met sa zefor pour met bann zenn ek bann dimoun ki matir dan en lanplwa.

Tou bann responsab bann kyosk ki ti koz avek Seychelles NATIONti dir ki zot in byen satisfe avek deroulman sa lafwar kot bokou dimoun, sirtou bann zenn, in fer laplikasyon pour en travay dan zot letablisman.

Christina Benoiton ki annan leksperyans dan laviasyon e ki ti pe rod en travay, i annan plis ki en mwan, ti dir ki i satisfe avek sa lafwar me anvi ki napa bokou letablisman prezan, sa lafwar ti’n devret ganny etale pour donn sans dimoun vwar ki lezot swa bann lezot letablisman e lorganizasyon i annan pour ofer e osi pour donn bann lezot dimoun ki pour en rezon ou en lot pa’n ganny sans vini yer.

«Parfwa ou fer laplikasyon dan ‘email’ ou pa ganny en larepons. Me la koumsa ou ranpli en form e ou konnen ki i pe al kot zot akoz ou annan laprev ki ou’n donn zot ou form,» i ti dir.

Dapre direkter zeneral promosyon lanplwadan sa departman, Letimie Dookley, vi ki landrwa i enpe sere, zot pa’n kapab fer li lo sa gran lanpler parey avan akoz bann restriksyon Covid-19 ek bann SOPs ki an plas. I ti fer remarke ki menm sa, zot vremans atisfe avek kantite dimounki’n vin kot sa lafwar apre 2-an ki i pa’n ganny fer. In demann bann dimoun pour pa souzestim zot abilite pour en pozisyon menm si zot napa en sertifika.

«Ou kapab napa sa kalifikasyon me si ou annan sa skil i osi konte. Dan plas vini e apre ale san koz avek sa bann lorganizasyon lo bann skil ou annan menm si ou napa sertifika, ou pe mank en gran loportinite kot ou kapab ganny pran pour sa louvraz ki ou anvi,» Madanm Dookley ti dir.

Sa lafwar travay ti termin 3er apremidi.

Sa bann portre ki akonpanny sa lartik ti ganny tire par Thomas Meriton, fotografer Seychelles NATION.

Patrick Joubert