Dec 16, 2021 174times

Kominike sorti kot Departman Lanplwa 16 Desanm 2021

 

Departman Lanplwa i’n aprann ki ozordi serten travayer PUC i’n refize travay an relasyon avek size peyman bonous.

Departman Lanplwa i oule rapel tou travayer dan Sesel ki okenn konfli konsernan benefis lanplwa ki pa dan lalwa ni dan kontra i bezwen ganny rezourd an akor avek Lalwa Relasyon Endistriyel. Dan sa konteks, bonous i pa en drwa legal anba Lalwa Lanplwa e i pa dan kontra sa bann travayer.

I enportan pour note ki pour travayer kapab servi prosedir konfli endistriyel dan Lalwa Relasyon Endistriyel, zot bezwen manm en linyon.

Sa bann prosedir i demande ki premye letap i en lesey pour rezourd sa konfli amikalman. Si napa rezolisyon ant le de parti, anplwayer swa travayer pou bezwen raport avek Rezistrar Linyon (Registrar of Trade Unions) ki pou transmet sa avek Minis responsab pour Lanplwa ki pou apwent en bord e refer sa konfli avek sa board.

Dan konteks sa aksyon travayer PUC ozordi, i alor en lagrev ilegal. Departman Lanplwa pe alor demann tou travayer PUC pour retourn travay demen.

Tou travayer i ganny demande pour swiv prosedir legal avan ki zot fer okenn protestasyon ki enplik pa travay, akoz i en lofans disipliner anba Lalwa Lanplwa. En lagrev ilegal i osi en lofans anba Lalwa Relasyon Endistriyel ki kapab ganny pini avek en lanmann 5000 roupi e 6 mwan prizon.