May 01, 2020 443times

Mesaz Lafet Travayer 2020

Minister Lanplwa, Imigrasyon e Leta Sivil

Mesaz Lafet Travayer 2020

Par Minis pour Lanplwa, Imigrasyon e Leta Sivil, Madanm Myriam Telemaque

 

A lokazyon lafet travayer, mon oule remersye tou travayer pour zot travay dir e zefor ki zot donnen dan zot travay. Sesel i zwenn lemonn antye pour montre solidarite avek tou travayer. Bokou travayer sa lannen pour selebre lafet travayer dan zot lakour, an rezilta bann restriksyon lasante anfas pandemik COVID-19. Sa i bann mezir ki nou bezwen swiv pour asire ki nou lafors travayer i reste sen e sof.

Mon alor remersye tou travayer dan servis kritik e servis esansyel pour zot travay ki pe ede protez nou pei. Mon remersye bann ki pe travay direk avek sa viris pour anpes li propaze e pour sov lavi sa ki’n ganny enfekte. Annou pran sa letan pour mazin nou rol koman en travayer e annou montre plis rekonnesans anver nou travay. Annou kontinyen donn nou sipor e travay ansanm pour nou al anver en fitir avek lespwar malgre defi COVID-19.

 Lenpak viris Corona i loportinite pour anplwayer amelyor serten kondisyon e ofer kondisyon travay ki pli inovativ. Nou pou bezwen fer serten sakrifis me Sesel i kont lo tou son bann travayer pour sakenn fer son kontribisyon.

Bonn fet tou travayer.